antep

    __________

____________

____________

____________

____________

____________

Gaziantepteki hizmetleri nasıl buluyorsunuz?

Büyükşehir iyidir..
Hepside iyidir..
Hepside kötüdür..
İyidir, ama bağenmediğim şeyler var.
Şahinbey iyidir..
Şehitkamil iyidir..

Sonuçları Göster

Kullanıcı Adı

Şifre:

Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

antep
Çınarlı Taarruzları (Ali Nadi ÜNLER)

Bütün bu olaylar arasında şehrin bombardımanı sürüp gidiyordu...

18/07/2008 - 22:01

 

    Bütün bu olaylar arasındaşehrin bombardımanı sürüp gidiyordu. Bombardımanla şehri düşüremeyeceğinianlayan düşman, bir kere de cebri hücumla şehre girmeyi denemek istedi. Cephenin enkritik noktası olan ve savaşların şiddeti dolayısıyla Türklerce ARIBURNU adıverilen Çınarlı Camii ve bunun batısındaki Ermeni mektebine bir hücumukararlaştırdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Garp cephesinde şehirsavaşlarında tecrübe kazanmış olan subaylar idaresinde bir birlik hazırlandı. Bubirliğe, arazi üzerinde günlerce tatbikat yaptırıldı. Hücumun en inceayrıntıları gösterildi. 5 Ekim saat 14’te cami ve mektep 15,5’luk obüslerle birsaat süreyle aralıksız bombardıman edildi. Mektep ve camide büyük yıkıntılaroldu. Küçük çaplı bataryalar ve Ermeni evlerine hususi surette yerleştirilmişmakinalı tüfeklerin desteğiyle bu birlik Kendirli kilisesinden (şimdiki öğretmenokulu)çıkarak mektebe saldırdı; yıkılmış duvarlardan içeri girdi, siperlerininenkazı altında bekleyen sekiz kahraman mücahidin karşı koymasıyla birçoğu telefoldu. Kalanlar da canlarını kiliseye dar attılar. Düşman bir hafta sonra 14 Ekimdeaynı hareketi yeni hazırlıklardan sonra tekrarladı. Bu saldırı da birincininakıbetine uğradı.

Düşman komutanlarının butaarruzlar hakkında vardıkları yargıları önemine binaen aynen alıyoruz.

Kolonel Anderya, “Fransızlaranazaran Suriye ve Kilikya Muharebatı” adlı esrinde şöyle diyor: “İşte bu suretleikinci teşebbüs dahi mümkün olan bütün dikkatlerle izhar ve seçilmiş bir birliktarafından icra edilmiş olmasına rağmen, başarısızlıkla sonuçlandı.Düşmanımız pek kuvvetli bir surette tahkimat yapmışlardı. Bunlar hatta, 15,5 ‘lukmermilerimize karşı bile emin sığınaklara malik olup, bombardıman esnasında oralarailtica etmekte ve hücumun geldiğini hisseder etmez kendi muharebe mevzilerinesıçramakta ve bu suretle bizi karşılamağa hazır bir hale gelmekte idiler. Şu damalûm idi ki Türk neferi müdafaada daima temayüz etmiş cesur bir askerdir. Eticeolarak bir defa şu husus istihraç edildi ki şehre karşı umumi bir taarruzun başarışansı tamamiyle nazari ve hayali bir şeydi.”

Kolonel Abadi ise, “TürkVerdünü Gaziantep” isimli eserinde şöyle yazıyor: “ Bu muharebe, Türklerin müdafaadaki azim ve metaneti ileçevikliğini, bununla birlikte sokak muharebeleri ile evlerin müdafaa halinekonulmasındaki kabiliyetini bir defa daha ibraz eyledi.”

Eylül 1920 sonlarında AdanaCephesi Kumandanlığı, İkinci Kolordu Kumandanlığı adını almış ve Urfahavalisinde bulunan Beşinci Tümenle (ki kadro halinde bir tümendi), Maraş’ta teşkiledilen ve bütün eratı çevre halkından ibaret olan Dokuzuncu Tümen, bu kolordu emrineverilmişti. Kolordu, 5. Tümenin iltihakından sonra 16 Kasımda Haral- İkizkuyuköyleri arasında Akçakoyunlu’dan dönen 12. Düşman erzak koluna taarruz etti. BirArap casusundan hücum edileceğini öğrenen düşman gafil avlanmadı ve taarruzbaşarısızlıkla sonuçlandı.


Bu Konu 1790 defa okunmuştur

Yorum Ekle

Tavsiye Et

Yazdır

YORUMLAR

 

  BU KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

18/07/2008 - 22:06 Netice (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:05 Şehrin Teslimi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:04 Huruç Hareketi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:03 Çıksorut taarruzu (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:02 General Gobo Tümeninin gelişi ve Antep’in son muhasarası (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:01 Çınarlı Taarruzları (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:00 Karatarla Mitingi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:59 Muhasaranın Açılması (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:57 Anderya birliklerinin gelişi, Antep’in ikinci muhasarası (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:55 Gaziantep savaşlarının ikinci devresi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:26 Mütareke (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:25 Akbaba Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:24 Şehirde savaş başlıyor (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:19 Şahinbey Bey Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:06 FRANSIZ İŞGALİ VEERMENİ TAŞKINLIKLARI (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 20:57 İngiliz İşgali (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 20:54 1. Dünya Savaşı ve Gaziantep'inJeopolitik Durumu (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 19:50 Gaziantep savunması (Ali Nadi ÜNLER)

31/08/2006 - 00:11 ŞEHİTLERİMİZ ve GAZİLERİMİZİN ANISINA
antep

18-06-2019

 ABDULKADİR KONUKOĞLU

Diğerleri İçin; (Tıkla)
Kısaca Gaziantep  |  Hakkımızda  |  Ziyaretci Defteri  |  İletişim                   18 oyunlarçiftlik oyunları

| © 2006 Antep.Gen.Tr |