antep

    __________

____________

____________

____________

____________

____________

Gaziantepteki hizmetleri nasıl buluyorsunuz?

Büyükşehir iyidir..
Hepside iyidir..
Hepside kötüdür..
İyidir, ama bağenmediğim şeyler var.
Şahinbey iyidir..
Şehitkamil iyidir..

Sonuçları Göster

Kullanıcı Adı

Şifre:

Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

antep
Şehirde savaş başlıyor (Ali Nadi ÜNLER)

Şahin Bey’in kahramanca şahadeti, Gaziantep ve çevresindeki büyük bir üzüntü ve ızdırap yaratmış ve herkesi yenilmez bir intikam hırsı ve arzusu ile coşturmuştu.....

18/07/2008 - 21:24

 

ŞahinBey’in kahramanca şahadeti, Gaziantep ve çevresindeki büyük bir üzüntü veızdırap yaratmış ve herkesi yenilmez bir intikam hırsı ve arzusu ile coşturmuştu.İşte bu derin tepki şehirde aylardan beri sürüp gelen gergin havayı ateşledi. 1Nisan 1920 de Kilis’ten gelen ANDERYA birlikleri Antep’ten ayrıldığı ve BalabanBoğazında Kılıç Ali Bey’in müfrezesi ile savaşa tutuştuğu sırada, Antep'te desavaş başladı. Heyet-i Merkeziye ilk açık toplantısını yaparak savaşın idaresinieline aldı. 27 semt halinde yüzer kişilik mücahitten kurulu birliklere öncedenhazırlanmış plana göre savaş yerlerini tutmalarını emretti.

Şehir şimdiki HürriyetCaddesiyle ikiye ayrılmıştı. Caddenin doğu yönü Türk hatlarını, batı tarafıFransız ve Ermeni cephesini teşkil ediyordu. Caddenin su burcu ile birleştiği yerdenbatıya yönelerek Çınarlı Camii ile batısındaki okulu (şimdiki ÇınarlıParkının olduğu yer) içine alan ve caddenin kuzeyini teşkil eden evlerle HürriyetCaddesinin, İnönü Caddesi ile birleştiği yerden batıya doğru caddenin güneyindekibinalar da Türkler tarafından tutulmuştu. Hazırlıklar tamam, sinirler gerilmiş,herkes harbin başlamasını bekliyordu. Tesadüfen atılan bir silah üzerine, caddelerbarikatlarla kapanmağa, cepheye düşen evlerde mazgallar açılmaya, evden eve geçenkapalı yollar yapılmaya başlandı. Harp fiilen başlamıştı. Bir milli müfreze, ozaman askeri fırın olan, 20 kişilik bir Fransız müfrezesinin barındığı ŞehitKamil İlkokulunu sararak içindeki askerlerle birlikte subaylarını esir etti. Başkabir müfreze Mardin binasını, Kurban Baba ve Azez yokuşu tepelerini tutarak Fransızkarargahını ve koleji ateş altına aldı. Şıh Camiinde bir hastane açıldı.Başhekimliğini Sağlık Müdürü Şahabettin Bey, operatörlüğünü Dr. Mecit(Barlas) Bey, iç hastalıkları kısmını Dr. İbrahim Söylemez ve Fahri Can beyler;eczacılığını da Nuri Bey üzerlerine aldılar. Bu kadro harbin sonuna kadar büyükferagat ve fedakarlıkla çalışmıştır.

Savaş mazgallardakarşılıklı ateş teatisi şeklinde başlamıştır. Gerek Fransız Komutanlığı,gerekse Heyet-i Merkeziye şehir içinde savaşı önlemek için ciddi olarakçalıştılar. Fakat müthiş bir galeyan halinde bulunan halkı yatıştırmağa imkanolamadı; karşılıklı mazgallardan Ermeni çetelerinin tahrik edici tutumları buçalışmaları engelledi.

4 Nisan Kuvayi MilliyeKumandanı Kılıç Ali Bey, müfrezesi ile Burç’tan Antep’e geldi. Ermenilerisavaştan vazgeçirmek için uğraştı. Maraş' tan öğüt verdirmek için Ermenipapazları getirtti.; fakat Ermeni gençlerini ikna etmek mümkün olmadı. Her semttentoplanan bir kısım eratla dörder bölüklü YILDIRIM ve ŞİMŞEK taburları kuruldu.Birlik komutanlıklarına yedek subaylar tayin oldu. Geriye kalan semt efradı kendireislerinin emrinde savaşıyorlardı. Savaş, karşılıklı mazgallardan ateş suretiyledevam ederken 16 Nisanda Kolonel Norman komutasında bir birliğin Nizip’ten gelişi ileharp ateşi alevlendi. Kılıç Ali Bey bir kısım kuvvetle gelen düşmanı BABİLGEkuzeyinde karşıladı. Top seslerini duyan şehirliler Kılıç Ali Bey’e yardımakoştular. Ateş ve sayı üstünlüğü ile Kılıç Ali Bey’İ uzaklaştırandüşman, Antep' ten gelen çeteleri de Göllüce yazsında önemli kayba uğrattı.Düşman sağ kanadı ile Cünüt, Kuşcu Dağı, Çıksorut ve Hacıbaba'yı; sol kanadıile Sarımsak Tepe Mardin ve Kurbanbaba tepesini işgal etti. Kolejdeki birlikleri ilebağlantı kurdu; topları ile şehri bombardımana başladı. Bu arada ilk defa olarakKolejdeki Fransız topları da bombardımana katıldı. Düşman şehre girdi diyeyayılan bir haber umumi bir panik yarattı. Bir kısım halk henüz kapanmamış olaykuzey yönünden şehri terk ediyordu. O sırada çıkan müthiş bir fırtına vesağanak halinde yağan dolu, bu kaçışın fecaatini artırıyordu. Kılıç Ali Bey,yanındaki kuvvetlerle şehre girememiş Dülük Köyüne çekilmişti. Şehirde kalan azbir kuvvet hem mevcut cepheleri tutmak, hem de şehri çepeçevre kuşatan düşmanakarşı yeni cepheler açmak zorunda idiler. Bu cephelerde siper yoktu, halk kadınlıerkekli kazma küreklere sarılarak şehrin kenarında siperler kazmağa başladılar.

Bir ültimatomla şehrinteslimini isteyen düşmana mülayim cevaplar verilerek oyalandı. Kılıç Ali Beynezdindeki birlikler geceleri düşmanın kapatamadığı yerlerden şehre sokuldu.Birkaç gün içinde iç cephe durumu ıslah edildi. Teslimden ümidi kesen düşman,bombardımanlar ve saldırılarla şehri tazyike başladı.

26 Nisan sabahı bir düşmanmüfrezesi, iki tank himayesinde şiddetli topçu ateşi desteği ile şehrin doğusundaMağarabaşı mevkiinden hücuma geçti. İlk hamlede bir kısım evleri işgal etti.Diğer cephelerden takviye alan milli kuvvetler karşı hücuma geçtiler. İşgal edilenevlerin damlarını, duvarlarını delerek bomba hücumu ile düşmanı attılar. Atılançelik mermilerle düşman tanklarından biri hasara uğratıldı. Düşman ağır zayiatvererek çekildi. Bu savaşa Türk kadın ve çocukları da mücahitlere cephane ve suyetiştirmek, yaralıları taşımak suretiyle katıldılar.

Kılıç Ali Bey, çevre köy vekasabalardan gelen Milli müfrezeler, Maraş’tan gelen kadro halinde bir nizamiye taburuve bir batarya dağ topuyla muhasarayı yarmağa hazırlanmıştı. 26/27 Nisan gecesişehrin kuzeyinden taarruza geçti. Fakat Norman birlikleri daha önce muhasarayıkaldırıp Nizip istikametinde çekilmiş olduklarından savaş vermeden şehre girdi. Ongün devam eden Antep’in birinci muhasarası da böylece bitmiş oldu.

3 Mayısta düşman işgalindebulunan Kurbanbaba’ya hücum edilerek şiddetli bir savaş sonunda buradaki düşmantamamen yok edildi. Mardin binasını tahrip edecek top bulunmadığından bu sebeplealınamadı.


Bu Konu 2566 defa okunmuştur

Yorum Ekle

Tavsiye Et

Yazdır

YORUMLAR

 

  BU KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

18/07/2008 - 22:06 Netice (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:05 Şehrin Teslimi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:04 Huruç Hareketi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:03 Çıksorut taarruzu (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:02 General Gobo Tümeninin gelişi ve Antep’in son muhasarası (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:01 Çınarlı Taarruzları (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 22:00 Karatarla Mitingi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:59 Muhasaranın Açılması (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:57 Anderya birliklerinin gelişi, Antep’in ikinci muhasarası (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:55 Gaziantep savaşlarının ikinci devresi (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:26 Mütareke (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:25 Akbaba Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:24 Şehirde savaş başlıyor (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:19 Şahinbey Bey Savaşları (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 21:06 FRANSIZ İŞGALİ VEERMENİ TAŞKINLIKLARI (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 20:57 İngiliz İşgali (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 20:54 1. Dünya Savaşı ve Gaziantep'inJeopolitik Durumu (Ali Nadi ÜNLER)

18/07/2008 - 19:50 Gaziantep savunması (Ali Nadi ÜNLER)

31/08/2006 - 00:11 ŞEHİTLERİMİZ ve GAZİLERİMİZİN ANISINA
antep

17-08-2019

 ABDULKADİR KONUKOĞLU

Diğerleri İçin; (Tıkla)
Kısaca Gaziantep  |  Hakkımızda  |  Ziyaretci Defteri  |  İletişim                   18 oyunlarçiftlik oyunları

| © 2006 Antep.Gen.Tr |